<strike id="dj7nb"><i id="dj7nb"></i></strike>
<span id="dj7nb"><video id="dj7nb"></video></span>
<th id="dj7nb"></th>
<strike id="dj7nb"></strike>
<span id="dj7nb"></span>
<strike id="dj7nb"></strike><span id="dj7nb"></span>
<strike id="dj7nb"></strike><strike id="dj7nb"><video id="dj7nb"><strike id="dj7nb"></strike></video></strike>
<span id="dj7nb"><noframes id="dj7nb">
<span id="dj7nb"><video id="dj7nb"><ruby id="dj7nb"></ruby></video></span>

Nasze leki

Jeste?my wiod?c? mi?dzynarodow? firm? biofarmaceutyczn?, której celem jest pomoc pacjentom w walce z powa?nymi chorobami. Inwestujemy miliardy dolarów w badania i rozwój, w tym odkrywanie i opracowywanie nowych leków.

Informacje i serwisy medyczne

Zyskaj dost?p do informacji i ?róde? dla pracowników s?u?by zdrowia.

Infolinia informacji medycznej

Aby zg?osi? reklamacj? jako?ciow? lub dzia?anie niepo??dane nale?y skontaktowa? si? w nast?puj?cy sposób:

E-mail: informacja.medyczna@bms.com

Odwied? nasz? stron? mi?dzynarodow?, aby zg?osi? dzia?anie niepo??dane, wady jako?ciowe produktu lub zapytanie z zakresu informacji medycznej.

Caopom免费公开视频